loader
0850 885 19 37
info@pelettr.com

BLOG

Pelet yakıtın özellikleri

Fosil yakıtların çevreye verdiği tüm bu zararlar, sosyal maliyet olarak kabul edilmekte olup, bunların insanlar, bitki örtüsü, hayvanlar, hatta binalar üzerindeki olumsuz etkileri tek tek hesaplanmaktadır. Sosyal maliyet konusu üzerinde yapılan ciddiçalışmalar fosil yakıtların çevreye verdiği zararın yılda yaklaşık 5 trilyon dolar (Yani Türkiye bütçesinin neredeyse 125 katı) olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bilindiği üzere Türkiye petrol, doğalgaz gibi fosil

Devamını Oku

Türkiye’nin biokütle potansiyeli

Türkiye‘nin yıllık biokütle potansiyeli yaklaşık 32 MTPE (milyon ton petrol eşdeğeri) dir. Toplam kullanılabilir biyoenerji potansiyeli ise yaklaşık 17.2 MTPE olarak tahmin edilmektedir. Türkiye‘nin günümüzdeki ve planlanan biokütle enerji üretimi çizelge 1.1 ‘de gösterilmiştir (Acaroğlu, 2005). Çizelge 1.1. Türkiye‘de günümüzdeki ve planlanan biokütle enerji üretimi (Acaroğlu,2005).

Devamını Oku