loader
0850 885 19 37
info@pelettr.com

BLOG

Pelet yakıtın özellikleri

Fosil yakıtların çevreye verdiği tüm zararlar, sosyal maliyet olarak kabul edilmekte olup, bunların insanlar, bitki örtüsü, hayvanlar, hatta binalar üzerindeki olumsuz etkileri tek tek hesaplanmaktadır. Sosyal maliyet konusu üzerinde yapılan ciddi çalışmalar fosil yakıtların çevreye verdiği zararın yılda yaklaşık 5 trilyon dolar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca fosil yakıtların kullanılmaya devam edildiği her geçen gün, dünyamız daha da yaşanamaz hale gelmektedir.

Devamını Oku

Türkiye’nin biokütle potansiyeli

Türkiye‘nin yıllık biokütle potansiyeli yaklaşık 32 MTPE (milyon ton petrol eşdeğeri) dir. Toplam kullanılabilir biyoenerji potansiyeli ise yaklaşık 17.2 MTPE olarak tahmin edilmektedir. Türkiye‘nin günümüzdeki ve planlanan biokütle enerji üretimi çizelge 1.1 ‘de gösterilmiştir (Acaroğlu, 2005). Çizelge 1.1. Türkiye‘de günümüzdeki ve planlanan biokütle enerji üretimi (Acaroğlu,2005).

Devamını Oku