loader
0850 885 19 37
info@pelettr.com

BLOG

Pelet'in ülke ekonomisine katkısı


  Ülkemiz bütçesinin yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık kısmının yakıt ihtiyacı için dışarıya ödendiği gerçeğini gördüğümüzde anlıyoruz ki yakıt enerji ihtiyacı ülkemiz için büyük bir külfet olmakta. Bu pelet yakıt tamamen doğal ve %100 ülkemizde kendi kaynaklarımızla elde edilebilir, günümüz şartlarında en ekonomik çevre ve  insan  sağlığı için en iyi yakıt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin parasının dışarıya çıkmasını engelleyeceği gibi istihdam sağlayarak ülke sorunlarından birine de çözüm olma özelliği taşımaktadır. Yıllık yakıt ithalatı  için yurtdışına harcadığımız tutarın neredeyse %1 kadar bir yatırımla ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamamız mümkündür.
 
Diğer yakıt türlerine göre tamamen doğal olup hava kirliliği yaratmamakta zehirlenmelere yol açmamaktadır. Ayrıca atık malzemeler kullanıldığı için çevre temizliği sağlanmakta ormanların daha verimli bir şekilde kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Diğer yakıt türleriyle karşılaştırıldığında çevre kirliliğine büyük ölçüde çözüm olmaktadır.
 
Pelet yakıt ile evin kalorifer sistemini sıcak su ihtiyacını karşılayabildiğiniz gibi, istediğiniz takdir de küçük bir iki aletin monte edilmesiyle de evin elektrik ihtiyacını tamamen kendiniz karşılayabilirsiniz. Şu an Avrupa‘nın birçok ülkesinde devlet pelet enerji ve yakıt sistemlerini teşvik ederek ülke ekonomisine katkı sağlamakla beraber enerji ihtiyacını bu şekilde karşılayabilmektedir.
 
Aşağıdaki haritada Avrupa ülkelerindeki pelet fabrikaları görülmekte ve bu  enerji sisteminin ne kadar hızlı bir biçimde kabul gördüğünü ve yayıldığını anlamaktayız. Bu doğal yakıt türünün yaygınlaşmasındaki en önemli birkaç etken çevreye hiçbir  zararı olmaması, aksine atık maddelerin değerlendirilmesi ile temizlik sağlamasıdır. Hava kirliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırması; enerjide özelliklede yakıt olarak kullanılan enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırması; ekonomik oluşu; hammadde olarak tamamen atık malzeme kullanılması çevre doğa orman kaygısı yaratmamaktadır.
 
Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafi konum fiziki yapı ve iklim şartları göz önüne alınırsa bizim için enerjide büyük bir fırsat olarak görülmektedir.
 
 
Avrupa ülkeleri pelet üretim haritası
 
Otomatik dolum ve yakım sistemleriyle bu yakıt desteklendiği takdirde israfı engelleyip enerjide tam verim alınabildiği gibi bugün kullanılanın fosil yakıtların sadece %25'i kadar bir harcama  ile aynı enerjiyi elde edebiliriz ormanlarımızı ve çevreyi de koruyabiliriz. İstenildiği takdirde bu yakıt sistemine bir iki ilave ile evimizin veya tesisimizin ısınma sıcak su ihtiyacının yanında elektrik ihtiyacını da karşılayabiliriz. Finlandiyada da bu yakıtın kullanımı %96 gibi rakamlara ulaşmakla ve ciddi oranda bu yakıttan elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır.
 
Tüm bu bilgiler ışığında bakıldığında biraz devlet desteği ve teşvik ile bu yakıtın ülke genelinde üretilmesi ve kullanımın yaygınlaştırılması ile ülke ekonomisine, çevre ve hava kirliliğine, insan sağlığına büyük katkılar sağlayacağı gibi aynı zamanda yeni bir istihdam kaynağı olarak ülkemize faydası olacaktır.